Daudzfunkcionālais centrs
“SOLIS AUGŠUP”

Rīgā, Mārupes ielā 14a,
Latvija, LV-1002

Administrācija:
+371 26191333
e-pasts: solis@nepaliecviens.lv

Speciālistu darba laiki un cenrādis
Pakalpojumiem pieteikties šeit

Ziedojumi

Ziedojumam ar bankas starpniecību
Sabiedriskā labuma statuss: Nr.79. 29.05.2008 VID SLO datu bāze

Biedrība “Nepaliec Viens
Reģistrācijas numurs: LV40008052049
Juridiskā adrese: Mārupes iela 14a, Rīga, LV-1002
Banka: A/S Swedbank, konts: LV17HABA0551019137811
Mērķis: Aktivitāšu īstenošanai vai cits mērķis

Struktūrvienība: Daudzfunkcionālais centrs “Solis Augšup”
Reģistrācijas numurs: 40008052049
Reģistrācijas datums: 2018.gada 29.marts
Adrese: Mārupes iela 14a, Rīga, LV-1002
Banka: A/S Swedbank, konts: LV20HABA0551044676402
Mērķis: Aktivitāšu īstenošanai vai cits mērķis

Struktūrvienība: “Pagalms”
Reģistrācijas numurs: 40008052049
Reģistrācijas datums: 2018.gada 28.marts
Banka: A/S Swedbank, konts: LV17HABA0551019137811
Mērķis: Aktivitāšu īstenošanai vai cits mērķis

Ziedojumam ar PayPaL

Privātpersonas ziedojums ir attaisnotie izdevumi, kas kopā nedrīkst pārsniegt 20 procentus no maksātāja apliekamā ienākuma lieluma. To nosaka likums “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”.

No 2018. gada uzņēmums par pārskata gada laikā veiktajiem ziedojumiem varēs piemērot uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) atvieglojumu vienā no trim veidiem:

  • uzņēmums var neiekļaut taksācijas perioda ar UIN apliekamajā bāzē ziedoto summu, taču ne vairāk kā 5% apmērā no iepriekšējā pārskata gada peļņas pēc aprēķinātajiem nodokļiem;
  • uzņēmums var neiekļaut taksācijas perioda ar UIN apliekamajā bāzē ziedoto summu, taču ne vairāk kā 2% no iepriekšējā pārskata gadā kopējās darba ņēmējiem aprēķinātās bruto darba samaksas, no kuras samaksāti valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi;
  • uzņēmums var samazināt nodokļa summu, kura aprēķināta par dividendēm. Šajā gadījumā atvieglojuma summa ir 75% no ziedotās summas (bet ne vairāk kā 20% no nodokļa summas, kura aprēķināta par dividendēm). Uzņēmums varēs piemērot atvieglojumu ziedotājiem, ja tas pārskata gada laikā ziedos sabiedriskā labuma organizācijām, budžeta iestādēm vai valsts kapitālsabiedrībām, kuras veic Kultūras ministrijas deleģētās funkcijas.

Mēs sadarbojamies