Daudzfunkcionālais centrs
“SOLIS AUGŠUP”

Rīgā, Mārupes ielā 14a,
Latvija, LV-1002

Administrācija:
+371 26191333
e-pasts: solis@nepaliecviens.lv

Speciālistu darba laiki un cenrādis
Pakalpojumiem pieteikties šeit

Kā fizioterapija palīdz bērnam ar AST?

Risina specifiskas muskuļu un stājas problēmas:
Fizioterapijas darbības lauks ir muskuļu-skeleta sistēma. Fizioterapeita tiešais uzdevums ir veicināt labu stājas un kustību attīstību. Ja bērnam ir kādas grūtības šajā laukā (piemēram, asimetriska muguriņa, tendence sēdēt uz grīdas kādās saspringtās pozās, pēdu asimetrijas u.c.) , tad fizioterapijas kabinetā tās var risināt. Fizioterapeits savā darbā izmanto dažādas metodes – masāžas elementus, vingrinājumus atsevišķām muskuļu grupām, līdzsvara un rotaļu tehnikas un kabineta iekārtošanu atbilstoši bērna vajadzībām.

Uzlabo ķermeņa izjūtu:
Ja bērns ejot nepamana šķēršļus, paklūp uz gludas grīdas, uzgrūžas mēbelēm un, šķiet, nejūt sāpes sasitoties – viņam ir grūtības apzināties savu ķermeni un tā robežas. Fizioterapijā ir metodes, kas palīdz risināt šo problēmu (piemēram, dažādas masāžas tehnikas, sajūtu takas u. c.).

Trenē līdzsvaru:
Līdsvara izjūta ir svarīga, lai izzinātu pasauli un justos droši savā ķermenī. Dažādas fizioterapijā pieejamas kustīgas virsmas un tehnikas līdzsvara treniņam palīdz bērnam attīstīt šo prasmi.

Uzlabo kustību koordināciju – palīdz apgūt daudzveidīgas kustības:
Dažkārt bērna vecāki sastopas ar grūtībām iesaistīt viņu aktivitātēs, kas ir ārpus ierastā. Fizioterapijas nodarbībās speciālists var motivēt bērnu jaunu iemaņu apguvei (piemēram, mest un ķert bumbu, lēkt uz abām kājām u.c.), līdz ar to paplašinot bērna kustību amplitūtu un veicinot drošības sajūtu un, protams, nostiprinot muskuļus!

Mēs sadarbojamies