Daudzfunkcionālais centrs
“SOLIS AUGŠUP”

Rīgā, Mārupes ielā 14a,
Latvija, LV-1002

Administrācija:
+371 26191333
e-pasts: solis@nepaliecviens.lv

Speciālistu darba laiki un cenrādis
Pakalpojumiem pieteikties šeit

Īss ceļvedis autismā

2018. gadā (20.02.-20.07.) ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta atbalstu tapis projekts “Īss ceļvedis autismā”.

Aprīlī notika trīs dienu brīvprātīgo apmācības. Tēmas – kas ir autisms un uzmanības deficīta hiperaktivitātes traucējumi, uzvedības problēmas un uzvedības korekcija, saskarsmes veidi ar bērniem ar AST, motivācija uz darbību un sadarbības stratēģijas. Nodarbībās tika pasniegta teorija pamīšus ar praktiskiem piemēriem. Tika izmantotas neformālās izglītības metodes kā tēmu ievada spēles, lomu spēles, grupu darbs. Pasniegšanas veids un forma palīdzēja labāk apgūt nepieciešamās zināšanas un saprast rīcības modeļus konkrētajās situācijās.

Projekta dalībniekiem tika izdalītas darba lapas ar būtiskāko informāciju.

Pēc apmācībām tika apkopotas speciālistu pasniegtās lekcijas un izveidota rokasgrāmata, kas sniegs atbalstu tiem, kas saskaras un darbojas ar bērniem ar AST.

Rokasgrāmata tika papildināta ar nelielām ilustrācijām.

Rokasgrāmata tika ievietota e-vidē publiskai pieejamībai. Tādā veidā atbalsta materiālu varēs izmantot jebkurš interesents.

Mēs sadarbojamies