Daudzfunkcionālais centrs
“SOLIS AUGŠUP”

Rīgā, Mārupes ielā 14a,
Latvija, LV-1002

Administrācija:
+371 26191333
e-pasts: solis@nepaliecviens.lv

Speciālistu darba laiki un cenrādis
Pakalpojumiem pieteikties šeit

Aprūpe mājās bērniem ar funkcionāliem traucējumiem

Aprūpe mājās nodrošina pamatvajadzību apmierināšanu, personisko aprūpi, pašaprūpes spēju attīstību, palīdzību mājas darbu veikšanā, uzraudzību un saturīgu brīvā laika pavadīšanu.

Aprūpes mājās pakalpojumu var saņemt bērns līdz 20 gadu vecumam ja viņa faktiskā un deklarētā dzīvesvieta ir Rīgā un ja bērnam ir:

  • VDEĀVK atzinums par īpašās kopšanas nepieciešamību vai ģimenes ārsta izraksts par nepieciešamību noformēt VDEĀVK atzinumu par īpašo kopšanu.
  • Ir noteikta invaliditāte vai izsniegts ģimenes ārsta vai psihiatra izraksts par nepieciešamību noteikt invaliditāti.

Ģimene var izvēlēties pakalpojuma sniedzēju, ar kuru pašvaldība noslēdz līgumu par pakalpojuma samaksas līdzfinansēšanu jeb vaučera piešķiršanu līdz 490 EUR mēnesī. RSD veic ģimenes situācijas izvērtējumu, bet nevērtē ģimenes ienākumus. Pakalpojumu nevar sniegt vecāki un vienā dzīvesvietā dzīvojošie ģimenes locekļi.

Par pakalpojuma sniegšanu biedrība “Nepaliec viens” noslēdz trīspusēju Uzņēmuma līgumu ar ģimeni, aprūpes personu.

Par pakalpojumu atbildīgā persona:
Elīna Augustinoviča
Biedrība „Nepaliec Viens”
Tālr.:26191333
ea@nepaliecviens.lv

Speciālisti

Mēs sadarbojamies