Daudzfunkcionālais centrs
“SOLIS AUGŠUP”

Rīgā, Mārupes ielā 14a,
Latvija, LV-1002

Administrācija:
+371 26191333
e-pasts: solis@nepaliecviens.lv

Speciālistu darba laiki un cenrādis
Pakalpojumiem pieteikties šeit

Autisma diagnostikas novērošanas instruments jeb ADOS tests

Apraksts: ADOS tests ir standartizēta metodika, ar kuras palīdzību var novērtēt bērna attīstības īpatnības vairākās jomās – komunikācijā, abpusējā sociālajā mijiedarbībā, ierobežotā un atkārtotā uzvedībā, spēlēšanās procesā u.c

ADOS ir viens no instrumentiem autiskā spektra diagnostikā. ADOS instrumenta sastāvā iekļautās strukturētās aktivitātes un materiāli izpētes procesā ļauj veidot standarta situācijas, kurās var izpausties dažādas uzvedības formas, kas, savukārt, ir svarīgas diagnostikas procesā.

Lai saņemtu valsts apmaksātu pakalpojumu ir jāaizpilda anketa https://solis.lv/registracijas-anketa/ un jānosūta ārsta nosūtījums uz epasta adresi solis@nepaliecviens.lv.

Lai saņemtu valsts apmaksātu ADOS testu, ir nepieciešams psihiatra vai bērnu psihiatra nosūtījums.

! Svarīgi! Valsts apmaksātus pakalpojumus var saņemt tikai ar valsts apmaksāta ārsta/speciālista nosūtījumu.

Mēs sadarbojamies