Daudzfunkcionālais centrs
“SOLIS AUGŠUP”

Rīgā, Mārupes ielā 14a,
Latvija, LV-1002

Administrācija:
+371 26191333
e-pasts: solis@nepaliecviens.lv

Speciālistu darba laiki un cenrādis
Pakalpojumiem pieteikties šeit

Bērnu psihiatra konsultācija

Bērnu psihiatrs ir ārsts ar augstāko medicīnisko izglītību, kurš specializējas bērnu un pusaudžu psihisko, emocionālo un uzvedības traucējumu diagnostikā, ārstēšanā un profilaksē. Bērnu psihiatrs konsultē gadījumos, kad bērna attīstība un uzvedība nenotiek atbilstoši viņa vecuma posmam, tiek novērotas psihiskas un emocionālas grūtības, kas būtiski ietekmē bērna vai pusaudža ikdienu un funkcionēšanu. 

Pirmo reizi tiekoties ar bērnu psihiatru konsultācija ilgst aptuveni 1 stundu, atkārtotas vizītes garums ir 30-45min. Ar bērnu psihiatru ir iespējams tikties gan klātienē, gan arī attālināti. Vizītes laikā tiek ievākta informācija par bērna attīstību, izvērtēta dažādu traucējumu simptomātika un pazīmes, kā arī citi faktori, kas varētu ietekmēt bērna pašreizējo stāvokli, sniegtas rekomendācijas dzīves kvalitātes uzlabošanai un par tālākajiem izmeklējumiem diagnozes precizēšanai.  

Svarīgi!!! Lai pierakstītos uz valsts apmaksātu bērnu psihiatra konsultāciju, nepieciešams ģimenes ārsta vai ārsta-speciālista (valsts apmaksāta) nosūtījums, kurā būtu norādīta informācija, kādēļ nepieciešama bērnu psihiatra konsultācija.

Lai saņemtu valsts apmaksātu pakalpojumu ir jāaizpilda anketa https://solis.lv/registracijas-anketa/ un jānosūta ārsta nosūtījums uz epasta adresi solis@nepaliecviens.lv.

Mēs sadarbojamies