Daudzfunkcionālais centrs
“SOLIS AUGŠUP”

Rīgā, Mārupes ielā 14a,
Latvija, LV-1002

Administrācija:
+371 26191333
e-pasts: solis@nepaliecviens.lv

Speciālistu darba laiki un cenrādis
Pakalpojumiem pieteikties šeit

Brīvā laika grupas

2019. gadā no aprīļa līdz decembrim ar Latvenergo atbalstu norisinājās projekts “Tikšanās reizes jauniešiem un pieaugušajiem ar autiskā spektra traucējumiem (AST) un cita veida funkcionāliem traucējumiem”.

Projekta ietvaros tika organizētas tikšanās reizes bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem ar autiskā spektra traucējumiem, saturīga kopīga laika pavadīšana. Aktivitātes tika izvēlētas atbilstoši nokomplektāto grupu dalībnieku interesēm un spējām: kulinārijas darbnīcas, viesu uzņemšana un ciemos iešana, svētku un gadskārtu ieražu svinības, mūzikālās tikšanās reizes, veidošanas un mākslas nodarbības, sveču liešanas darbnīca, publisku vietu un pasākumu apmeklēšana (teātris, kino), Sportiskas aktivitātes (boulings, pārgājiens), svētku svinēšana.

Šis projekts bija laba iespēja sanākt kopā un saturīgi pavadīt laiku, tādējādi uzlabojot gan sociālās prasmes, gan dažādas patstāvīgai dzīvei nepieciešamas iemaņas.

Mēs sadarbojamies