Daudzfunkcionālais centrs
“SOLIS AUGŠUP”

Rīgā, Mārupes ielā 14a,
Latvija, LV-1002

Administrācija:
+371 26191333
e-pasts: solis@nepaliecviens.lv

Speciālistu darba laiki un cenrādis
Pakalpojumiem pieteikties šeit

Individuālās sociālās rehabilitācijas programmas

(t.s. Rīgas Sociālā dienesta atbalstīts pakalpojums)

Individuālās sociālās rehabilitācijas programmas pakalpojums ietver pasākumu kopumu (dažādus speciālistu konsultācijas un aktivitātes), kas vērsti uz personas sociālo prasmju un pastāvīgo funkcionēšanas spēju uzlabošanu, iekļaušanos sabiedrībā, kā arī ietver bērnu vecāku informatīvo un psiholoģisko atbalstu.

Bērniem ar autiskā spektra traucējumiem no 2 līdz 12 gadu vecumam un viņu vecākiem.

Pakalpojuma ilgums no 6 mēnešiem līdz 1 gadam. Izvērtējot klienta pazīmju identifikācijas materiāla analīzi, tiek izstrādāts klienta individuālais profils, kas iekļauj sevī sociālās rehabilitācijas programmas plānu ar centra speciālistu piesaisti, socializācijas grupas konkrētu nodarbību īslaicīgu apmeklēšanu. Konsultāciju un nodarbību skaits ir atkarīgs no personas vajadzībām.

Speciālisti strādā komandā, sadarbojoties visas programmas garumā. Programmas beigās vecākiem tiek sniegts sociālās rehabilitācijas izvērtējums un ieteikumi.

Vecāku atbalsts paredz – nepieciešamās informācijas sniegšanu, apmācību vizuāla atbalsta materiāla sagatavošanā, tikšanās grupās, aicinājumu piedalīties tematiskajos pasākumos un semināros.

DC “Solis augšup” speciālisti: ABA terapeits, sociālais rehabilitētājs, psihologs, speciālais pedagogs, ergoterapeits, audiologopēds, fizioterapeits.

Mēs sadarbojamies