Daudzfunkcionālais centrs
“SOLIS AUGŠUP”

Rīgā, Mārupes ielā 14a,
Latvija, LV-1002

Administrācija:
+371 26191333
e-pasts: solis@nepaliecviens.lv

Speciālistu darba laiki un cenrādis
Pakalpojumiem pieteikties šeit

Lietišķās uzvedības analīzes (ABA) intensīvā programma

  • Drustu iela 36a, Centra “Atver durvis Betānijā

1140.00 EUR/ mēnesī

Programmas ilgums: 3 mēneši,
katru darba dienu, nodarbības ilgums 1,5h.
papildus informācijai: 9.00-17.00 Tel. 20386500
ol@nepaliecviens.lv

pieteikties : https://solis.lv/registracijas-anketa/

ABA (Applied Behavioral Analysis) ir uz pierādījumiem balstīta pieeja izpratnei par uzvedību un to, kā uzvedību ietekmē apkārtējā vide.

ABA terapijas principi un metodes ir ļoti plaši pētītas un pierādītas neskaitāmos zinātniskos pētījumos, atzītas par efektīvām nozīmīgam skaitam dažāda vecuma cilvēku gan vēlamās uzvedības palielināšanā (piemēram, jaunu prasmju apguve), gan nevēlamās uzvedības samazināšanā (piemēram, dusmu lēkmes).

ABA terapijas efektivitāti bieži nosaka tās intensitāte. Ieteicamais stundu skaits nedēļā ir 10-40. Tāpēc nozīmīga loma ir speciālista sadarbībai ar klienta ģimeni vai citām aprūpes personām.

Agrīnajā intervencē pirmajās konsultācijās tiek izvērtētas bērna prasmes dažādās jomās, balstoties uz izvērtējuma rezultātiem, tiek sastādīti mērķi, ar kuriem tiek strādāts noteikts laika periods, piemēram 3 mēneši. Terapijas procesa gaitā tiek rakstīta programma ar izmantoto procedūru aprakstiem, lai nepieciešamības gadījumā ar tām var strādāt citas iesaistītās personas, piemēram ģimenes locekļi vai speciālisti izglītības iestādē. Terapijas gaitā tiek vākti un analizēti dati, lai izvērtētu progresu un to vai izvēlētās metodes nodrošina labus rezultātus.

Viena no svarīgākajām pamatnostādnēm ABA terapijā, ir izveidot labu kontaktu ar bērnu un darīt lietas, kas bērnam ir patīkamas un interesantas. Terapeita mērķis ir kļūt par bērna draugu un personu, ar ko bērns labprāt vēlas sadarboties ne tikai rotaļās, bet arī darbā pie galda.

Lai kļūtu par ABA terapeitu, vispirms jāapgūst teorētiskā bāze (kursu veidā) un praktiskās iemaņas, kur pieredzējušu un sertificētu ABA terapeitu – supervizoru uzraudzībā, tiek apgūtas ļoti plaša spektra praktiskās zināšanas, dažādas procedūras un metodes. Ja speciālists nolēmis sertificēties, tad jāsavāc noteikts skaits praktisko stundu supervizora uzraudzībā, kā arī jāiegūst maģistra grāds saistībā ar sociālajām zinātnēm. ABA terapijā izmantoto metožu klāsts ir ļoti plašs, tāpēc šajā nozarē izglītošanās notiek arī pēc apmācību beigām vai sertifikāta iegūšanas.

Speciālisti

Mēs sadarbojamies