Daudzfunkcionālais centrs
“SOLIS AUGŠUP”

Rīgā, Mārupes ielā 14a,
Latvija, LV-1002

Administrācija:
+371 26394426, +371 26191333
e-pasts: solis@nepaliecviens.lv

Speciālistu darba laiki un cenrādis
Pakalpojumiem pieteikties šeit

Psihologs

KAS IR PSIHOLOGS

Psihologs ir speciālists ar augstāko izglītību (maģistra grādu psiholoģijā), kas atbilstoši Psihologu likumā noteiktajam ieguvusi tiesības veikt psihologa profesionālo darbību. Lielākoties cilvēki apmeklē psihologu, kad ir radušies sarežģījumi viņu dzīvē, kad cilvēks izjūt psiholoģisku diskomfortu vai vienkārši vēlas pārplānot savu turpmāko dzīvi. Sliktās pašsajūtas iemesli mēdz būt dažādi – stress un spriedze, nemiers, bēdas, vaina, kauns, sāpes, ģimenes un laulības problēmas, šķiršanās, tuva cilvēka zaudējums, paniskas bailes un fobijas, depresīvs noskaņojums u.tml. Psihologs grūtību risināšanas procesā palīdz klientam atklāt un izmantot paša iekšējos resursus, nenosakot diagnozes un nenozīmējot medikamentozu ārstēšanu. Cilvēki apmeklē psihologu arī tad, kad viņiem nav īpašu raižu, bet vēlas uzlabot attiecības ar citiem cilvēkiem.

Psihologs savā darbā ievēro konfidencialitātes principu attiecībā pret klientu un viņa sniegto informāciju, izņemot gadījumus, ja klients apdraud savu vai citu dzīvību vai veselību.

Psihologa Daces Griezes darbības jomas: individuāla psiholoģiskā konsultēšana, psihoemocionālais atbalsts un psiholoģiskā izpēte pieaugušajiem un bērniem – kognitīvās, emocionālās, uzvedības sfēras un personības izpēte pēc pieprasījuma (vecāku, ārstu, pedagoģiski medicīniskās komisijas). Intelekta spēju izpēte bērniem no 6 līdz 18 gadu vecumam ar WISC-IV.

Konsultācijas un psiholoģiskā izpēte latviešu/krievu valodās (atzinuma sagatavošana latviešu valodā).

Speciālisti

Mēs sadarbojamies