Daudzfunkcionālais centrs
“SOLIS AUGŠUP”

Rīgā, Mārupes ielā 14a,
Latvija, LV-1002

Administrācija:
+371 26191333
e-pasts: solis@nepaliecviens.lv

Speciālistu darba laiki un cenrādis
Pakalpojumiem pieteikties šeit

Valsts apmaksāts “Agrīnās intervences pakalpojums bērniem ar autiskā spektra traucējumiem”

Pakalpojuma apraksts:

Agrīnās intervences pakalpojums ir balstīts uz nefarmakoloģisko pieeju. Tas ir agrīnu pasākumu kopums, kas tiek nodrošināts bērniem līdz 6 gadu vecumam kam ir aizdomas par AST  vai bērniem ar jau uzstādītu diagnozi autims (F84) vecumā līdz 4 gadiem.

Katrs bērns, kas tiek uzņemts  programmā tiek individuāli izvērtēts un tiek izstrādāta individuāla programma atbilstoši bērna un ģimenes vajadzībām.

Agrīnās intervences programma bērniem ar AST palīdz iegūt pamatprasmes, kuras viņi parasti apgūst pirmajos dzīves gados (fiziskās prasmes, sadarbības prasme, komunikācijas prasmes, sociālās prasmes, emocionālās prasmes). Agrīnās intervences ietvaros bērniem tiek nodrošināts multiprofesionāls pakalpojums, kas sevī ietver: lietišķās uzvedības analīzi jeb ABA, ergoterapiju, audiologopēdiju, fizioterapiju, mākslas terapiju, kā arī psihologa, speciālā pedagoga un ārsta  psihiatra konsultācijas. Intervences ietvaros ir iespēja veikt arī autisma diagnostiku  ADOS testu.

Lai saņemtu valsts apmaksātu pakalpojumu ir jāaizpilda anketa https://solis.lv/registracijas-anketa/ un jānosūta ārsta nosūtījums uz epasta adresi solis@nepaliecviens.lv.

! Svarīgi! Valsts apmaksātus pakalpojumus var saņemt tikai ar valsts apmaksāta ārsta/speciālista nosūtījumu.

Mēs sadarbojamies