Par mums

Vieta, kur saņemt daudzpusīgu rehabilitāciju bērniem un jauniešiem ar autiskā spektra traucējumiem… Vieta, kur pulcēt profesionālus, aizrautīgus, vienmēr mācīties gribošus speciālistus… Vieta, kur strādāt un likt lietā gadiem krāto pieredzi darbā ar autiskā spektra bērniem un jauniešiem, viņu ģimenēm… Vieta, kur mājīgā gaisotnē apgūt dažādas dzīves iemaņas un pavadīt jēgpilnu laiku, strādājot radošajās darbnīcās personām, kuras skāris autisms…

Šādi kopīgi sapņi, ieceres un vīzija saveda kopā četrus ļoti atšķirīgus cilvēkus – Diānu, Elīnu, Olgu un Kristīni, lai apvienojot pieredzi, gribasspēku un entuziasmu, radītu daudzfunkcionālu centru bērniem un jauniešiem ar autiskā spektra traucējumiem.

Mijoties sapņiem ar ralitāti un iecerēm ar iespējām, 2017.gada nogalē durvis vēra daudzfunkcionālais centrs “Solis augšup”. No pāris strādājošiem kabinetiem pašos pirmssākumos, līdz nu jau gandrīz nokomplektētiem diviem stāviem un pastāvīgām klietnu čalām gaiteņos, centrs ir izaudzis par nopietnu atbalsta plecu ļoti daudzām ģimenēm visā Latvijā.

Meklējot iespējas, kā realizēt visas ieceres, nācās saskarties ar ļoti daudziem izaicinājumiem. Var teikt, ka sākotnējā vīzija ir ne tikai mainījusies, bet attīstījusies un sazarojusies tā, lai katram, kas meklē atbalstu, ir iespēja to saņemt.

Centriņa lepnums un prieks ir dažādās socializācijas grupiņas, gan specifiskas grupiņas sociālo prasmju apguvei, gan brīvāka formāta tikšanās. Rehabilitācijas programmās līdzdarbojas speciālisti no tādām nozarēm kā ABA terapija, logopēdija, speciālā pedagoģija, ergoterapija, fizioterapija ar sensorās integrācijas elementiem, Denvera modelis.

Pastāvīgi tiek plānotas un organizētas mācības, semināri, izglītojošas tikšanās gan centra speciālistiem, gan vecākiem. Jau vairākas reizes startējusi asistentu apmācības programma, ko apmeklē speciālisti un interesenti no visas Latvijas.

Ikdienā tiek plānota līdzdalība dažādos projektos, kas paplašina centriņa pakalpojumu klāstu.

Centriņa darbības veiksmes atslēga ir milzīgais atbalsta loks, kas, sākot no ilgām brīvprātīgā darba stundām un nozīmīgu finansiālu ieguldījumu no centriņa atbalstītājiem un draugiem, beidzot ar organizācijām, kas finansē bērnu rehabilitācijas programmas, ļauj īstenot tik daudz vajadzību un ieceru. Ir izveidojusies laba sadarbība ar RD Labklājības departamentu. Paldies katram un ikvienam par atbalstu.

Centra “Solis augšup” nosaukums neliek apstāties ne mirkli. Telpu remonts un labiekārtošana ir finiša taisnē, un sapnis par daudzfunkcionālu zāli centriņa telpās sāk kļūt par realitāti.

Uz tikšanos daudzfunkcionālā centrā “Solis augšup!”

Daudzfunkcionālais centrs
“SOLIS AUGŠUP”

Rīgā, Mārupes ielā 14a,
Latvija, LV-1002

Administrācija: +371 26191333
e-pasts: solis@nepaliecviens.lv

Speciālistu darba laiki un cenrādis
Pakalpojumiem pieteikties šeit

Mēs sadarbojamies