Daudzfunkcionālais centrs
“SOLIS AUGŠUP”

Rīgā, Mārupes ielā 14a,
Latvija, LV-1002

Administrācija:
+371 26191333
e-pasts: solis@nepaliecviens.lv

Speciālistu darba laiki un cenrādis
Pakalpojumiem pieteikties šeit

Aktīvo iedzīvotāju fonda programmas “Ilgtspēja un kapacitāte” projekts “Biedrības “Nepaliec viens” struktūrvienību kapacitātes celšana”

Aktīvo iedzīvotāju fonda programmas “Ilgtspēja un kapacitāte” projekts “Biedrības “Nepaliec viens” struktūrvienību kapacitātes celšana” – īstenošanas laiks 2021. gada jūnijs – 2022. gada maijs.

Noslēdzies projekts “Biedrības “Nepaliec viens” struktūrvienību kapacitātes celšana” 

Sanākt kopā- tas ir sākums, spēja būt kopā vienam ar otru-tas ir progress un spēja strādāt kopā-tas ir ceļš uz panākumiem.” /Henrijs Fords/

Daudzfunkcionālais centrs “Solis Augšup” savu darbu sācis 2017. Gadā ar mērķi sniegt atbalstu un celt dzīves kvalitāti bērniem un jauniešiem ar autiskā spektra traucējumiem (AST) un viņu ģimenēm, mērķis tiek īstenots, veidojot drošu un pieņemošu vidi un ieviešot pakalpojumus, kuri veicina šo bērnu patstāvību un integrāciju sabiedrībā. Savukārt brīvprātīgo jauniešu kustība, kas līdzīgi kā “Solis Augšup” ir biedrības “Nepaliec viens” struktūrvienība, apvieno jauniešus kas gatavi darboties kā brīvprātīgie, un ar savu darbību atbalstīt bērnus un jauniešus no dažādām riska grupām un tās darbība aizsākusies 2015. gadā.

Savos pirmsākumos abas šīs struktūrvienības veidojās pateicoties atsevišķu cilvēku entuziasmam un neatlaidībai. Gadu gaitā tās ir ievērojami augušas un attīstījušās. Līdz ar izaugsmi nāk klāt arī jauni izaicinājumi ar kuriem sekmīgi jātiek galā, lai veiksmīgi turpinātu ceļu pretī mērķu sasniegšanai. Iespēja pastiprināti pievērsties iekšējās kapacitās stiprināšanai radās pērn, kad pateicoties “Aktīvo iedzīvotāju fonda” atbalstam tika uzsākta projekta “Biedrības “Nepaliec viens” struktūrvienību kapacitātes celšana” realizācija. 

Projekta ietvaros vairāku mēnešu garumā “Solis Augšup” un “Kustība Pagalms” darbinieki un brīvprātīgie, piesaistot profesionālus ekspertus, strādāja pie tā, lai vispirms izvērtētu organizāciju darbību, mērītu sociālo ietekmi, analizētu pagātnes veiksmes, neveiksmes, sasniegumus un kļūdas. Pēcāk, apkopojot šo informāciju, kopīgi tika strādāts pie tā, lai izstrādātu konstruktīvu un realizējamu plānu turpmākajai struktūrvienību attīstībai un pilnveidei. Mēģinājām sasaistīt sapņus ar realitāti, vajadzības ar pieejamajiem resursiem. Meklējām visefektīvāko vidusceļu. Līdztekus tam intensīvi tika meklētas atbildes uz jautājumiem, kas skar cilvēkresursu politiku. Kā jau minēts iepriekš, gadu gaitā strukturvienības, jo sevišķi “Solis Augšup” ir strauji augušas, līdz ar to bija pienācis brīdis, lai pārskatītu un pilnveidotu veidus, kā struktūrvienībās tiek tiek organizēts darbs komandas starpā. Visbeidzot projekta ietvaros norisinājās darbs pie struktūrvinību atpazīstamības veicināšanas, proti tika izveidota vienota mājaslapa, brīvprātīgo jauniešu kustība ieguva jaunu nosaukumu “Kustība Pagalms”, kas daudz labāk reprezentē tās identitāti un līdz ar to arī jaunu logo un video vizītkarti. Esam pārliecināti, ka jaunais daudz izkoptākais vizuālais tēls veicinās atpazīstamību, ļaus turpmāk efektīvāk komunicēt ar mērķgrupām, potenciālajiem brīvprātīgajiem, atbalstītājiem, kā arī sniegs pārskatāmu informāciju ikvienam interesentam.

Lai arī vairums projekta ilgtermiņa “augļu” būs redzami un izvērtējami vien nākotnē, tomēr šķiet, ka projekta sākumā izvīrzītais mērķis- celt biedrības “Nepaliec viens” kapacitāti un spēcināt mērķu sasniegšanā, ir sasniegts!

Sakām lielu paldies “Aktīvo iedzīvotāju fondam” par izrādīto uzticību un atbalstu! Esam gatavi darīt, augt un pilnveidoties!

Projektu “Biedrības “Nepaliec viens”struktūrvienību kapacitātes celšana” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.

#AktivoIedzivotajuFonds #ActiveCitizensFund #EEAgrants #EEAgrantsLatvia

Kapacitātes attīstība 2022-2025
Misija, vīzija, vērtības
Struktūrvienības “KUSTĪBA PAGALMS” statūti
Ietekmes mērīšanas un vadības pakalpojumi

Mēs sadarbojamies