Daudzfunkcionālais centrs
“SOLIS AUGŠUP”

Rīgā, Mārupes ielā 14a,
Latvija, LV-1002

Administrācija:
+371 26191333
e-pasts: solis@nepaliecviens.lv

Speciālistu darba laiki un cenrādis
Pakalpojumiem pieteikties šeit

Bērnu ar AST stāsti

Projekta „Bērnu ar AST stāsti” – 01.04.-31.08.2021. – RD IKSD finansējums.

Projekta mērķis bija sniegt atbalstu 12 jauniešiem ar AST un veicināt viņu integrāciju sabiedrībā. Kā arī informatīvā video “Stāsti par un ap AST” izveide – sabiedrības un skolēnu informēšanai par komunikācijas īpatnībām ar cilvēkiem ar AST, iecietīgās vides sekmēšanu. Projekta dalībnieki bija jaunieši 13-16 gadu vecumā, kas kādreiz ir piedalījušies kādās centra “Solis augšup” atsevišķās aktivitātēs vai centrā ir saņēmuši sociālo rehabilitāciju.

Projekta īstenošanas komandā piedalījās centra “Solis augšup” sociālais rehabilitētājs un “Jauniešu Pastorālā māja” brīvprātīgie jaunieši. 5 dienu sociālo treniņu nometnes aktivitātes tika vērstas uz jauniešu sociālo prasmju pilnveidošanu un pašapziņas celšanu, tika kopā meklētas jauniešu stiprās puses. Katrs no dalībniekiem veidoja stāstu par sevi. Apkopojot jauniešu stāstus, tika izveidots un ievietots youtube.com video, kā informatīvais materiāls par autiskā spektra traucējumiem, par komunikācijas īpatnībām ar autismu skartajiem bērniem un jauniešiem.

Mēs sadarbojamies