Daudzfunkcionālais centrs
“SOLIS AUGŠUP”

Rīgā, Mārupes ielā 14a,
Latvija, LV-1002

Administrācija:
+371 26191333
e-pasts: solis@nepaliecviens.lv

Speciālistu darba laiki un cenrādis
Pakalpojumiem pieteikties šeit

Īss ceļvedis autismā

“Īss ceļvedis autismā” –RD Izglītības, kultūras un sporta departamenta finansēts projekts, 04.2018.

Notika trīs dienu apmācības brīvprātīgajiem jauniešiem. Tēmas – kas ir autiskā spektra traucējumi un uzmanības deficīta hiperaktivitātes sindroms, uzvedības problēmas un uzvedības korekcija, saskarsmes īpatnības ar bērniem ar AST, motivācija uz darbību un sadarbības stratēģijas. Nodarbībās tika pasniegta teorija pamīšus ar praktiskiem piemēriem. Tika izmantotas neformālās izglītības metodes – spēles, lomu spēles, grupu darbs. Pasniegšanas veids un forma palīdzēja labāk apgūt nepieciešamās zināšanas un saprast rīcības modeļus konkrētajās situācijās.

Pēc apmācībām tika apkopotas speciālistu pasniegtās lekcijas un izveidota rokasgrāmata, kas sniegs atbalstu tiem, kas saskarās un darbojas ar bērniem ar AST.

Rokasgrāmata tika papildināta ar nelielām ilustrācijām.

Mēs sadarbojamies