Daudzfunkcionālais centrs
“SOLIS AUGŠUP”

Rīgā, Mārupes ielā 14a,
Latvija, LV-1002

Administrācija:
+371 26191333
e-pasts: solis@nepaliecviens.lv

Speciālistu darba laiki un cenrādis
Pakalpojumiem pieteikties šeit

Nometne “Pagalma Vasara”, Rīgas domes IKSD un Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra finansēts projekts

Nometnes laikā (29.07.-01.08.2022.) tika nodrošināta Latvijas un Ukrainas bērniem un jauniešiem ar funkcionālie traucējumiem un viņu ģimenēm pieņemoša, droša un sadarboties griboša vide. Caur “Pagalma” brīvprātīgo jauniešu iesaisti un sadraudzības veidošanu ar nometnes dalībniekiem sekmēta pieņemošās un integrējošās sabiedrības daļas izcelšana gan bērnu un jauniešu, gan viņu ģimeņu acīs. “Pagalma” brīvprātīgie jaunieši pilnībā iesaistījušies nometnes rīkošanā un norises nodrošināšanā – plānojot aktivitātes, sagatavojot darbnīcas, vadot aktivitātes, asistējot nometnes dalībniekiem visu tās norises laiku, palīdzot iekārtot, uzkopt, uzturēt tīru nometnes norises vietu un teritoriju.

“Pagalma” jaunieši uzskatāmi parādījuši bērniem un jauniešiem ar AST, ka ir sadarboties griboša un pieņemoša sabiedrības daļa, kas ir atvērta draudzībai un komunikācijai.

Tāpat nodrošināta jēgpilna laika pavadīšana caur dažādajām nometnes aktivitātēm, kas ne tikai izklaidēja, bet arī attīstīja dažādas bērnu un jauniešu prasmes un iemaņas.

Caur nometnes aktivitātēm stiprinātas bērnu un jauniešu ar AST komunikācijas un sadarbības prasmes, spēlēšanās prasmes grupās, pāros, veicinātas radošās izpausmes vairākās rokdarbu, darbnīcās, sportiskās, muzikālās, ritmizēšanas, deju aktivitātēs. Aktivitātes, kas vērstas uz komandu darbu un sadarbību nometnes dalībnieki veicinājušas cita emociju atpazīšanas prasmes attīstību. Tika veicināta sadraudzība starp Latvijas un Ukrainas ģimenēm ar bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī starp brīvprātīgā darba veicējiem.

Kustības “Pagalms” brīvprātīgo jauniešu vārdā sakām mīļāko paldies nometnes galvenajiem varoņiem – bērniem, jauniešiem un viņu ģimenēm! Paldies par prieku, smiekliem, iedvesmu, sirdssiltumu. Un jo īpašs prieks bija satikt jaunus draugus no Ukrainas, ar kuriem kopā varējām smieties, priecāties un baudīt Latvijas vasaru.

Ми були дуже раді провести чудовий час разом і сподіваємось, що це початок гарної дружби!

Mēs sadarbojamies