Daudzfunkcionālais centrs
“SOLIS AUGŠUP”

Rīgā, Mārupes ielā 14a,
Latvija, LV-1002

Administrācija:
+371 26191333
e-pasts: solis@nepaliecviens.lv

Speciālistu darba laiki un cenrādis
Pakalpojumiem pieteikties šeit

Socializācija

Projekts “Socializācija”, RD Labklājības departamenta finansiāli atbalstīts projekts 01.06.-28.09.2018.

Tika izstrādāta sociālās rehabilitācijas programma bērniem ar AST “Socializācija”.

Programma tika izstrādāta 2 vecumposmiem – 4-7 gadu vecumam un 8-12 gadu vecumam. Programmas atšķiras viena no otras, tomēr mērķis ir viens – veicināts sociālās prasmes un pašaprūpes iemaņas.

Pirms pakalpojuma sniegšanas tika izvērtēti bērni un sagatavoti individuāli sociālās rehabilitācijas plāni. Kopā tika izveidotas 4 grupas no 5 bērniem ar komunikāciju latviešu un krievu valodās un nodarbības notika 2 reizes nedēļā.

Programmā bērniem no 4 līdz 7 gadu vecumam tika iekļautas tādas nodarbības kā: logoritmika, valodas attīstības nodarbība, paralēlās un grupu spēles, produktīvās aktivitātes, kulinārijas darbnīca. Bērniem no 8 līdz 12 gadu vecumam: komunikācijas un sociālo prasmju treniņi (t.s. videomodelinga un sociālo stāstu izmantošana), kulinārijas darbnīca, pāru un grupu spēles, produktīvās aktivitātes.

Kā metodiskais materiāls tika apkopoti nodarbību piemēri. Tika izstrādāta pašaprūpes un socializācijas prasmju dienasgrāmata, kuru speciālisti ieviesa priekš katra bērna un aizpildīja dienas beigās. Nepieciešamības gadījumā tika ieviestas izmaiņas sociālās rehabilitācijas plānos, piemeklēti konkrētam bērnam nepieciešamie sociālie stāsti.

Mēs sadarbojamies