Daudzfunkcionālais centrs
“SOLIS AUGŠUP”

Rīgā, Mārupes ielā 14a,
Latvija, LV-1002

Administrācija:
+371 26191333
e-pasts: solis@nepaliecviens.lv

Speciālistu darba laiki un cenrādis
Pakalpojumiem pieteikties šeit

Socializācijas grupas bērniem ar autiskā spektra traucējumiem

Socializācijas grupas bērniem ar autiskā spektra traucējumiem – Eiropas Sociālā fonda finansēts projekts 01.04.2019.-01.05.2020.

Projekta mērķis bija veicināt 20 bērnu no 12 līdz 17 gadu vecumam ar autiskā spektra traucējumiem funkcionālo spēju uzlabošanu un integrāciju sabiedrībā, sniedzot viņiem socializācijas grupas pakalpojumu, kas iekļauj sevī sociālo prasmju un patstāvības veicināšanu, balstot pakalpojuma sniegšanu uz individuālu pieeju katram klientam un uz sociālās rehabilitācijas programmas pielāgošanu katrai konkrētai grupai. Pakalpojums paredzēja sociālās rehabilitācijas programmas izpildi, kas sevī iekļauj pakalpojumu kopumu bērniem ar autiskā spektra traucējumiem no 12 līdz 17 gadu vecumam: sociālo prasmju un pašaprūpes veicināšanas aktivitātes, uzvedības analīzi un korekciju, produktīvās nodarbības, paralēlās un grupu spēles, grupu nodarbības ar kognitīvi biheviorālo terapeitu, noslēdzošo socializācijas pasākumu grupai, kā arī tematiskās lekcijas un informatīvo atbalstu iesaistīto bērnu vecākiem. Veicot minēto projektu, vēlējāmies mazināt projektā iesaistīto bērnu sociālās mijiedarbības un komunikācijas traucējumus, uzlabot pašaprūpes prasmes un patstāvību, lai viņi spētu veiksmīgi funkcionēt pastāvošajā sabiedrībā. Projekta ietvaros izveidojām drošu un attīstošu vidi, kur pusaudžiem ar autiskā spektra traucējumiem ir iespēja pavadīt brīvo laiku, būt kopā ar citiem jauniešiem un iegūt draugus, kur saprot un pieņem jauniešus ar autismu, lai viņi nebūtu nošķirti no sabiedrības.

Mēs sadarbojamies