Daudzfunkcionālais centrs
“SOLIS AUGŠUP”

Rīgā, Mārupes ielā 14a,
Latvija, LV-1002

Administrācija:
+371 26191333
e-pasts: solis@nepaliecviens.lv

Speciālistu darba laiki un cenrādis
Pakalpojumiem pieteikties šeit

Speciālistu apmācības PFA&SBT kopā ar FTF Behavioral Consulting no ASV

2022. gada nogalē centra “Solis Augšup” uzvedības analītiķi un citi speciālisti vakara stundas pavadīja pilnveidojot prasmes uzvedības analizē “Praktiskais funkcionālais novērtējums un prasmēs balstīta intervence” (Practical Functional Assessment and Skills based Treatment). Projektā piedalījās arī novērotāji, kas savu pieredzi bagātinājs vērojot šīs 15 nedēļu apmācības.

Iegūtā pieredze un zināšanas ir ļoti būtiskas darbā ar klientiem, kam ir smaga nevēlama uzvedība, agresija un pašagresija. Ar ļoti pozitīvu novērtējumu no FTF Behaviour Consulting organizācijas par speciālistu profesionalitāti, mūsu komanda jau turpina apmācības nākamajā līmenī!

Apmācības bija iespējamas pateicoties  AS Latvenergo un fonda Ziedot.lv finansiālajam atbalstam.

Mēs sadarbojamies