Daudzfunkcionālais centrs
“SOLIS AUGŠUP”

Rīgā, Mārupes ielā 14a,
Latvija, LV-1002

Administrācija:
+371 26191333
e-pasts: solis@nepaliecviens.lv

Speciālistu darba laiki un cenrādis
Pakalpojumiem pieteikties šeit

Speciālisti

Centra dibinātāji

2011. gadā iegūts profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē un ergoterapeita kvalifikācija Rīgas Stradiņa universitātē. 2015. gadā pabeigts Latvijas universitātes Medicīnas fakultātes tālākizglītības kurss Montessori medicīniskajā pedagoģijā. Paralēli izieta apmācība Piemērotās uzvedības analīzē (ABA) mācību centrā „Наш Солнечный Мир” Maskavā. No 2011.-2015. gadam ergoterapeita prakse bērnu internās rehabilitācijas programmā NRC „Vaivari”, RPBJC „Imanta”, PVAC „Ziepniekkalns”. No 2015.-2017. gadam ABA terapeita un ergoterapeita prakse Latvijas Autisma centrā.

Sociālo zinātņu maģistra grāds psiholoģijā, pirmsskolas izglītības skolotāja kvalifikācija, pabeigta lietišķās uzvedības analīzes apmācība. Praktiskā pieredze psiholoģijas, pedagoģijas, speciālās pedagoģijas jomā kopš 2005. gada. Praktiskā pieredze uzvedības analīzē kopš 2018. gada. Darbības jomas: agrīnā intervence, problemātiskas uzvedības korekcija; konsultatīvā psiholoģija.

Visi speciālisti

Absolvējusi Rīgas Stradiņa Universitāti 1999.gadā. Kopš 2005.gada iegūts sertifikāts un uzsākta privātprakse. Apgūtas dažādas metodes darbā ar zīdaiņiem un bērniem.
Arī šobrīd turpina izglītoties – padziļināti apgūst sensorās integrācijas metodi.

Absolvējusi RīGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTES Rehabilitācijas fakultāti, iegūstot specialitāti fizioterapijā un veselības aprūpē.
Kopš 2001.gada pieredze strādājot par fizioterapeitu ar bērniem un pieaugušajiem – „Praxis fuer Krankengymnastik Patrick Schricker” (Vācija), NRC „Vaivari” P.Stradiņa klīniskās slimnīcas ambulatorā bāzē, fizioterapeita prakse „Harmonija”. Kopš 2019. gada fizioterapeita privātprakse biedrībā “Baltic Nutrition and Health Federation” un Daudzfunkcionālā centrā “Solis augšup”.

Rīgas Stradiņa universitātē ir iegūts profesionālā bakalaura grāds veselības aprūpē un medicīnas māsas kvalifikācija. Latvijas Universitātē iegūts profesionālā bakalaura grāds veselības aprūpē un bērnu aprūpes māsas pamatspecialitāte. Papildus ir apgūta masiera specializācija un iegūta bērnu masiera kvalifikācija.
9 gadu pieredze darbā Bērnu klīniskā slimnīcā medicīnas māsas amatā. Vēlāk 4 gadus strādāts Bērnu klīniskā universitātes slimnīcā Rehabilitācijas dienestā par virsmāsu. Kopš 2014. gada bērnu masiera privātprakse.

Absolvējusi Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas fakultāti 2019. gadā, pēc tam izieta rezidentūra Rīgas Stradiņa universitātes Rezidentūras fakultātē bērnu psihiatrijas pamatspecialitātē. Pieredze darbā ar bērniem un pusaudžiem ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem no 2019. gada, vadījusi lekcijas par bērnu un pusaudžu psihiskās veselības traucējumiem Rīgas Stradiņa universitātes studentiem, mentālās veselības un citu profesiju pārstāvjiem, regulāri papildinājusi zināšanas apmeklējot konferences un kursus Latvijā un ārzemēs.

Mēs sadarbojamies