Daudzfunkcionālais centrs
“SOLIS AUGŠUP”

Rīgā, Mārupes ielā 14a,
Latvija, LV-1002

Administrācija:
+371 26191333
e-pasts: solis@nepaliecviens.lv

Speciālistu darba laiki un cenrādis
Pakalpojumiem pieteikties šeit

Kristīne Timermane

Sociālo zinātņu maģistra grāds psiholoģijā, pirmsskolas izglītības skolotāja kvalifikācija, pabeigta lietišķās uzvedības analīzes apmācība. Praktiskā pieredze psiholoģijas, pedagoģijas, speciālās pedagoģijas jomā kopš 2005. gada. Praktiskā pieredze uzvedības analīzē kopš 2018. gada. Darbības jomas: agrīnā intervence, problemātiskas uzvedības korekcija; konsultatīvā psiholoģija.

Mēs sadarbojamies